Sponzori

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorý nám vďaka svojej podpore umožňujú zlepšovať život v našom regióne. Veľká vďaka patrí predovšetkým.

nove-sady cab
retic talapka
kamenarstvo devio
novafenz
kvip-bek-woodcote-sedee
stavivo
michelle-pizza-burger
mk-centrum