post

Pozastavenie činnosti TJ Nové Sady

Milí priaznivci TJ Nové Sady, z ľútosťou vám oznamujeme, že na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva:

Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „,

sa športový klub TJ Nové Sady v tomto času uzatvára. Pozastavujeme tréningovú činnosť oddielov U15, U19 a mužského oddielu, ako aj prípravné zápasy. Majstrovské zápasy, ktoré spadajú do tohto časového pásma, budú s najväčšou pravdepodobnosťou preložené. O vzniknutej situácií vás budeme informovať formou našej FB stránky. Veríme, že týmto krokom znížime riziko ochorenia našich hráčov a zodpovedným prístupom prispejeme k zlepšeniu situácie.

Za vaše pochopenie a podporu ďakujeme.