O Klube

Fotenie žiaci 2012/2013

Túžba po zábave a súperení bola vždy dôležitým prvkom nátury ľudí tunajšieho kraja. Počnúc jednoduchými detskými hrami, až po novodobé kolektívne hry. V medzivojnovom období bol založený Športový klub Ašakerť, spoločný pre Ašakerť (dnes Nové Sady), Silu a Čab. Orientovaný bol hlavne na futbal. Pre nedostatok hráčov a finančných prostriedkov klub zaniko.

V roku 1963 športovci a priaznivci športu vybudovali futbalové ihrisko pri železničnej stanici, šatne, vodovod, sociálne zariadenia a areál oplotili. Športová organizácia pracovala pod názvom Telovýchovná jednota Slávia Nové Sady a mala 102 členov. Futbalisti hrali v II. A. triede.

V roku 1982 Telovýchovná jednota vykazovala vynikajúce výsledky. V areáli futbalového ihriska dobudovali zasadačku, ktorá slúžila aj k cvičeniu, vybudované bolo aj detské ihrisko. Členovia Telovýchovnej jednoty Elektroporcelán zastrešili tribúnu. Futbalisti hrávali striedavo v okresnej 2. alebo 3. triede, lepšie výsledky dosiahli v roku 1985. Žiacke a dorastenecké futbalové družstvá dosahovali priemerné výsledky.
V roku 1998 / 1999 sa podarilo znovu založiť žiacke družstvo – základ pre budúcnosť futbalu. V sezóne 1999/2000 zostúpilo A mužstvo do III. A triedy. Činnosť oživuje aj mužstvo dorastencov.

Sústredenie žiaci

Požiar v športovom areáli v Nových Sadoch 18. augusta 2007 spôsobil nemalé materiálne škody a na chvíľu sa morálne podpísal aj pod výsledky futbalového klubu. Kabínky hráčov, rozhodcovská miestnosť a sprchy vyhoreli úplne a plamene poškodili aj zasadačku. Zhoreli tiež lopty a časť výstroja hráčov. Situácia sa podpísala aj pod ďalšie neúspechy. Ale netrvalo to dlho. Akoby nešťastie znásobilo sily hráčov a spôsobilo ešte silnejšie zoskupenie tímu. Nasledovali brigády, ruku k dielu priložila aj obec. Pomoc poskytol aj Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu formou zakúpenia nových dresov a lôpt.

Aktuálne klub pôsobí pod menom TJ Nové Sady a predstavuje najväčšiu dobrovoľnícku organizáciu v našom regióne. V rôznych oddieloch združuje futbalových nadšencov od veku 9 až po 99 rokov.

Fotenie pred zápasom so súperom Výčapy Opatovce