post

Ladislav Fábry ✝ 27.01.2019

Z hlbokým zármutkom v srdci si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 27.01.2019 nás navždy opustil vo veku 88 rokov dlhoročný hráč, funkcionár, hospodár a v neposlednom rade skalný podporovateľ Novosadského futbalu pán Ladislav Fábry. TJ Nové Sady by rado vyjadrilo úprimnú sústrasť smútiacej rodine. V prípade, že by ste sa naposledy chceli rozlúčiť s týmto výnimočným človekom, smútočný obrad sa uskutoční dňa 30.01.2019 o 14:00 v rímskokatolíckom kostole v Nových Sadoch.